Έναρξη Σχεδίου Χορηγιών για Ενεργειακούς Ελέγχους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει ότι, από σήμερα, 3 Ιουνίου 2019 αρχίζει η εφαρμογή του Σχεδίου Χορηγιών για προώθηση των ενεργειακών ελέγχων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση της διενέργειας ενεργειακών ελέγχων στους χώρους όπου οι ΜΜΕ ασκούν την οικονομική τους δραστηριότητα και στους οποίους καταναλώνεται ενέργεια (κτήρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και διεργασίες, γεωργικές εγκαταστάσεις και μεταφορές). Οι ΜΜΕ, στις οποίες θα διενεργηθεί ενεργειακός έλεγχος, αναμένεται να λάβουν λεπτομερή γνώση του ενεργειακού τους προφίλ. Επίσης, θα πληροφορηθούν για την ιεράρχηση και τον προγραμματισμό των οικονομικά αποδοτικών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που δύναται να υλοποιήσουν, με βάση τις εισηγήσεις που θα προτείνει ο ενεργειακός ελεγκτής στην έκθεσή του.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε 200.000 ευρώ και αναμένεται να καλύψει περίπου 100 αιτήσεις. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Το Σχέδιο προνοεί ποσοστό δημόσιας χρηματοδότηση 30% επί του κόστους του ενεργειακού ελέγχου με μέγιστο ποσό χορηγίας για κάθε ΜΜΕ τις € 2.000.

Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο και Έντυπα Αιτήσεων υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας του ΥΕΕΒ (http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/DB920A86DAE5E904C225840E001EAE39?OpenDocument), στα κεντρικά γραφεία και στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του κοινού: 22409350

 

Σχέδιο για ΜΜΕ

Έντυπο Αίτησης

0 Comments