Στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΕΕΞΕ

Στόχος του ΠΑΣΕΕΞΕ είναι η δημιουργία ενός πανίσχυρου επαγγελματικού συνδέσμου που θα παρέχει συνεχή και σταθερή ενημέρωση στο κοινό σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και θα προασπίζεται τα συμφέροντα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό εξασφαλίζοντας παράλληλα σταθερά μέτρα ενίσχυσης για γρήγορη ανάπτυξη του κλάδου.

Η βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου

Εφαρμογή μακροχρόνιων, βιώσιμων και σταθερών ενεργειακών πολιτικών
που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις ενεργειακές
τους αποδόσεις με αποτέλεσμα να προβαίνουν
σε αποδοτικές επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Το Προφίλ του ΠΑΣΕΕΞΕ

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας ιδρύθηκε το 2013 και σήμερα απαριθμεί 25 μέλη επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εξοικονόμησης ενέργειας και στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.

Η εξοικονόμηση ενέργειας, περιλαμβάνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Είναι αναμφίβολα ο ταχύτερος, ο οικονομικότερος και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα καθώς και για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου….

Γιατί να γίνετε μέλος;

Ο ΠΑΣΕΕΞΕ αποτελεί ένα δυνατό φορέα εκπροσώπησης των επιχειρήσεων σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων
και  δραστηριοποιείται ενεργά στις σύγχρονες εξελίξεις του Κλάδου οι οποίες αφορούν:

Την προώθηση των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης στην Κύπρο και την ομαλή δραστηριοποίηση των Εταιρειών Παροχών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO).

Την προώθηση της κατασκευής Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας

Τη συνέχιση και τη βελτίωση των Σχεδίων Χορηγιών, καθώς και τους προϋπολογισμούς και τη βιωσιμότητα του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ

Τη παρακολούθηση της εφαρμογής της Οδηγίας για την Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και την Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση

Άρθρα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ