Προώθηση Δέσμης Σχεδίων, με χρηματοδότηση από Ταμείο Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε., για μείωση του κόστους ενέργειας στους καταναλωτές

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε χθεσινή του ανακοίνωση ενημέρωσε ότι επεξεργάζεται Δέσμη Σχεδίων Χορηγιών, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε με απώτερο σκοπό τη μείωση του κόστους ενέργειας στους καταναλωτές καθώς και την επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας στους τομείς των Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε. για το 2020.

Σημειώνεται ότι τα Σχέδια αυτά θα προωθηθούν, αφού εγκριθεί ο προϋπολογισμός του Ταμείου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε για το έτος 2019 από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Τα Σχέδια τα οποία επεξεργάζεται το Υπουργείο είναι:

Σχέδια Xορηγιών για οικιακούς καταναλωτές με 4 άξονες:

α) Αναθεώρηση του Σχεδίου για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από τις 8/10/2018, με αύξηση του ποσού της χορηγίας για όσους υπέβαλαν ή θα υποβάλουν αίτηση.

β) Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering).

γ) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering).

δ) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering), με σκοπό τη φόρτιση ηλεκτρικού ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in.

Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε υφιστάμενες Κατοικίες, το οποίο θα προκηρυχθεί εντός του 2018.
Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενεργειακούς ελέγχους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους των υφιστάμενων αιτήσεων του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω», οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από τα Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Τονίζεται ότι για τα Σχέδια 1β έως 1δ πιο πάνω, θα υπάρχει αναδρομική ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε για το έτος 2019.