Γιατί να γίνετε μέλος του ΠΑΣΕΕΞΕ

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΠΑΣΕΕΞΕ) είναι ο μοναδικός επαγγελματικός σύνδεσμος που εκπροσωπεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εξοικονόμησης ενέργειας και της παροχής ενεργειακών υπηρεσιών. Βασικοί στόχοι του συνδέσμου είναι μεταξύ άλλων η προάσπιση και προώθηση των ενδιαφερόντων των επιχειρήσεων του κλάδου εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς επίσης η προβολή και προώθηση των τεχνολογιών και των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο ΠΑΣΕΕΞΕ αποτελεί ένα δυνατό φορέα εκπροσώπησης των επιχειρήσεων σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων και  δραστηριοποιείται ενεργά στις σύγχρονες εξελίξεις του Κλάδου οι οποίες αφορούν:

Την προώθηση των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης στην Κύπρο και την ομαλή δραστηριοποίηση των Εταιρειών Παροχών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO).

Την προώθηση της κατασκευής Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας

Τη συνέχιση και τη βελτίωση των Σχεδίων Χορηγιών, καθώς και τους προϋπολογισμούς και τη βιωσιμότητα του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ

Τη παρακολούθηση της εφαρμογής της Οδηγίας για την Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και την Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση

Πρόσφατα αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΕΕΞΕ, το οποίο ανανεωμένο με νέους εκπροσώπους και δυναμικά μέλη, προτίθεται να εργασθεί σκληρά για την προώθηση των ενδιαφερόντων των Μελών του καθώς και να αναδείξει τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, έως τα πλέον σημαντικά για την κυπριακή οικονομία και κοινωνία.

Ο ΠΑΣΕΕΞΕ με στόχο την βελτίωση της εικόνας των Μελών και της διαρκούς ενημέρωσης, προχώρησε στη δημιουργία ιστοσελίδας και λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να αντλεί σχετικές πληροφορίες για ειδήσεις, τη νομοθεσία, τα σχέδια χορηγιών κλπ. Επίσης, ειδική ενότητα είναι αφιερωμένη στα Μέλη, όπου θα παρέχονται επαρκής πληροφορίες για τις δραστηριότητες των Μελών του ΠΑΣΕΕΞΕ.

«Ο ΠΑΣΕΕΞΕ προσκαλεί επιχειρήσεις του Κλάδου να ενταχθούν στον Σύνδεσμο και να συμβάλουν ενεργά στην προσπάθεια που καταβάλει για την γρήγορη και μέγιστη ανάπτυξη του τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας»

Η απόφασή για εγγραφή στον ΠΑΣΕΕΞΕ θα αποδειχθεί πολλαπλά επωφελής για τις επιχειρήσεις καθώς:

Δίνεται η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για θέματα που αφορούν τον Κλάδο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
Συμμετοχή σε συσκέψεις και ανταλλαγή απόψεων με φορείς λήψης αποφάσεων καθοριστικών για τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας
Επιμόρφωση μέσω των σεμιναρίων κατάρτισης ή διαλέξεων που προσφέρονται από τον ΠΑΣΕΕΞΕ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
Προώθηση και προάσπιση των συμφερόντων των εταιρειών ως μέλος ενός καλά οργανωμένου συνόλου.
Αντιπροσώπευση των μελών σε κοινοβουλευτικές επιτροπές για θέματα που αφορούν τον Κλάδο

Κόστος: Η εγγραφή στον Σύνδεσμο ανέρχεται στα 30 ευρώ και η ετήσια συνδρομή στα 200 ευρώ (η αίτηση εγγραφής νέων μελών επισυνάπτεται).