ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΒΑΛΗΣ

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

ΛΗΔΑ ΜΑΡΔΑΠΗΤΤΑ

Ταμίας Διοικητικού Συμβουλίου

ΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΒΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου